Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Beauty with Care

 

Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, transactie tussen schoonheidssalon Beauty with Care en de klant, waarbij Beauty with Care deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

Afspraken

  1. De klant maak vooraf een telefonische/schriftelijke afspraak voor de gewenste behandeling.
  2. Beauty with Care zorgt ervoor dat er genoeg behandel tijd wordt ingepland voor iedere klant, de cliënt dient zich te houden aan de afgesproken tijd. Mocht u te laat komen op uw afspraak zal dit in overleg met de behandelaar verkort – of eventueel verzet worden. Dit in verband met andere afspraken. Mocht de behandeling moeten worden verplaats doordat de cliënt meer dan 15 minuten te laat op de afspraak verschijnt, mag Beauty with Care 50% van de behandeling in rekening brengen.
  3. Is de cliënt verhinderd? Dan dient u uw afspraak 24 uur van de voren af te zeggen. Bij het niet nakomen van de afspraak zal er 50% van de behandeling in rekening worden gebracht.
  4. Beauty with Care zal zelf bij verhindering z.s.m. contact op nemen met de cliënt.
  5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van Artikel 2a t/m 2d te houden , inzien zij gehinderd zijn door overmacht.

Persoonsgegevens

  1. De cliënt dient naar waarheid voor of bij de eerste behandeling, de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken zodat Beauty with Care de behandelingen zo zorgvuldig mogelijk kan uitvoeren.

Betaling
a) Beauty with Care vermeld alle prijzen van de behandelingen zichtbaar in de salon en op de website. Prijzen van producten worden zichtbaar getoond in de salon.
b) Alle prijzen zijn incl. 21% BTW.
c) De cliënt dient direct na afloop van de behandeling  te betalen, mits anders is afgesproken.
d) Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd of zolang de voorraad strekt.

Klachten

  1. Mocht u ontevreden zijn over de behandeling, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 week gemeld worden aan Beauty with Care om samen naar een oplossing te zoeken.
  2. Beauty with Care moet de klager binnen 5 werkdagen antwoord geven

Garantie
a) Beauty with Care geeft garantie op producten namelijk 7 werkdagen.
b) De garantie vervalt indien de verpakking is geopend of het product gebruikt is, dit wegens hygiënische redenen.
c) Beauty with Care geeft geen garantie op behandelingen.

Aansprakelijkheid
a) Beauty with Care  is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook. Uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of andere voor behandeling relevante gegevens.
b) Beauty with Care is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Privacy
a) Beauty with Care is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld voor, tijdens of na de behandeling.  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voort vloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt als er wettelijke bepalingen of een gerechtelijke uitspraak door Beauty with Care verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.